De ontwikkelaars van Smart Business Parc

De ontwikkelaars en fabrikanten van Smart Business Parc

Vanuit de Nationale veiligheidsagenda is het idee ontstaan dat samenwerking en verbinding van diverse publieke en private partijen kan leiden tot meer kennis en kunde en dus veiligheid.
De ontwikkelaars van Smart Business Parc zijn bij elkaar te rade gegaan om die connectie te zoeken. En dat heeft geresulteerd in een vloeiende samenwerking gebaseerd op een solide basis.

Rol concepthouder van Smart Business Parc en onafhankelijk partner als centraal aanspreekpunt voor bedrijvenparken. Meer informatie op www.smartsensing.nl.

The Haque Security Delta The Hague Security Delta

Kennisinstelling, aanleiding Nationale Innovatie Agenda Veiligheid, innovatiespeerpunt 10: Informatie over genetwerkte knooppunten en innovatiespeerpunt 11: Het herkennen en voorspellen van afwijkend gedrag. Meer informatie op www.thehaguesecuritydelta.com

Politieacademie

Kennisinstelling waar in The Innovatie & Experience room is ingericht met het lab Sensing.
Meer informatie op www.politieacademie.nl

Ampleye logo Ampleye

Rol fabrikant van de Multi-architectuur camera met de functie foto, kenteken en video.
Meer informatie op www.ampleye.nl.

Logo dit DIT is beveiligen

Rol Internet Service Provider van publiek- en private kenteken en video cloud ingericht voor geautomatiseerd  publiek- en privaat cameratoezicht. Meer informatie op www.dit.info.

smartsensing Smartsensing

Rol concepthouder van Smart Business Parc en onafhankelijk partner als centraal aanspreekpunt voor bedrijvenparken. Meer informatie op www.smartsensing.nl.

Qfree Q-Free Netherlands B.V.

Rol leverancier van Intrada ALPR software voor automatische kentekenherkenning. Meer informatie op www.q-free.com/products/alpr/