Internet of things

Internet of things

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, horloges, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘internet of things’, oftewel het internet der dingen.

Dat biedt oneindig veel mogelijkheden in de persoonlijke leefomgeving en kan ook heel goed toegepast worden in een bedrijvenpark. Het Smart Business Parc waarin schoon, heel en veilig centraal staat, volgt een modulair principe. Het bestuur en de individuele ondernemer beslist zelf welke toepassingen zinvol zijn. Het toepassen van the Internet of Things biedt geweldige mogelijkheden voor een parkmanager en de gebiedsbeveiliger om zaken efficiënt aan te pakken. En niet onbelangrijk; de kosten zullen dalen.

Tevens is het zo dat de gebiedsbeveiliger vaak niet weet wat er achter de voordeur van alle ondernemers gebeurt. Er zijn immers heel veel meldkamers die signaleringen ontvangen maar er is geen onderlinge samenwerking en informatie wordt niet gedeeld. Ondernemers vinden het vaak teveel gedoe om bij een andere meldkamer aan te haken. En dat is een probleem waarvoor Smart Business Parc een oplossing heeft.

Hoe werkt dat dan?

Er worden sensoren geplaatst die verschillende situaties detecteren en doorgeven aan de meldkamer, waardoor een bedrijvenpark slimmer en efficiënter wordt.

– Sensor Audio detectie:

Op veel bedrijvenparken is er een collectieve beveiliging, maar het is juist ook belangrijk te weten wat er gebeurt achter de voordeur van de ondernemers op het park. Deze sensor kan bij de sirene van het inbraak en/of brandmeldsysteem geplaatst worden en detecteert wanneer het alarm af gaat. Het is een draadloze sensor die werkt op een batterij, die automatisch aangeeft wanneer deze vervangen moet worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat deze detectie samen met de melding van het collectieve systeem (bijvoorbeeld een verdacht voertuig), voldoet aan de dubbele zoneringsprincipe van de alarmverificatie eis. Daardoor kan de meldkamer direct de politie waarschuwen. Met andere woorden, de heterdaad kans wordt groter.

De sensor communiceert uitsluitend binnen het bedrijvenpark en is dus veilig.

– Sensor wild parkeren:

Veel ondernemers ervaren wild parkeren als een grote ergernis. Er kan een sensor worden geplaatst op plaatsen waar regelmatig overlast en schade aan de stoep ontstaat door het wild parkeren door vrachtwagens. Bij het detecteren van een voertuig komt het signaal automatisch binnen bij de meldkamer van de beveiliger. De beveiliger kan de chauffeur hierop aan spreken en een dossier opbouwen voor de gemeente voor handhaving op deze problematiek. Uiteraard beslist het bestuur van de vereniging wat het protocol is.

– Sensor vulgraad vuilnisbak:
Deze sensor registreert wanneer de vuilnis bak vol is, zodat er niet onnodig wordt gecontroleerd. En dat werkt natuurlijk kosten besparend.

– Sensor open/dicht:
Om sabotage te detecteren in bijvoorbeeld straatkasten van de cameramasten en andere kritische infrastructuur, kunnen sensors worden geplaatst die daarvan een melding geven.
Deze sensoren maken draadloos gebruik van een beveiligd en gesloten netwerk om misbruik van derden te voorkomen als deze worden aangesloten op een public LoRa netwerk.

Kortom, een zeer waardevolle aanvulling op het concept Smart Business Parc.