BIG DATA, Privacy en veiligheid

BIG DATA; WAT GEBEURT ER MET DIE INFORMATIE?

Herkennen en voorspellen van afwijkend gedrag is een belangrijk speerpunt. We willen beter in staat zijn gedrag van individuen en groepen of ontwikkelingen te herkennen en te voorspellen. Dit is mogelijk door het gebruik van big data en datamining technieken om afwijkend, ongewenst en/of ongeoorloofd gedrag te herkennen en het op basis hiervan voorspellen van toekomstig crimineel of vijandig gedrag. Zo kunnen we rondtrekkende criminele bendes volgen. Waarom rijdt die auto binnen een minuut alweer weg? Is de inzittende de omgeving aan het verkennen? Het kenteken van een verdacht voertuig kan in een andere plaats of op een ander tijdstip dan een signalering geven zodat men het voertuig kan volgen. Met deze techniek zijn we in staat om bijvoorbeeld ladingdiefstal in de transportsector drastisch te verlagen. In de secure lane rondom Eindhoven heeft dat tot grote successen geleid.

Het is dus niet alleen belangrijk voor de directe omgeving van het bedrijvenpark, maar hier geldt ook een groter maatschappelijk belang. De heterdaadkracht van de Politie wordt op deze manier vergroot.

De data blijven eigendom van het park.

PRIVACY EN ANDERE REGELS

Hoe gaan we om met de veiligheid van data en wat kunnen we ermee doen?

De data worden opgeslagen in een ontsloten beveiligde netwerk omgeving en 24/7 gemonitord.
Alle kentekens worden encrypted opgeslagen en pas zichtbaar bij afwijkend gedrag.
Volgens de wetgeving voldoen wij aan de Autoriteit persoonsgegevens, privacy.

Big data en Privacy